Průmyslové srdce Vysočiny

V roce 2018 slavíme 100 let od vzniku republiky.
Zveme Vás na malou exkurzi do minulosti průmyslu na Vysočině nejen za posledních 100 let.

Stručná historie průmyslu na Vysočině

1614

Počátky výroby železa v dřevouhelných pecích. Tohoto roku se připomíná hamr u zrušeného kláštera. Zde byla podle archeologických objevů v provozu dřevouhelná vysoká  pec, v níž bylo možné rudy roztavit do tekutého stavu. Rozmach tzv. nepřímé výroby železa nastal kolem roku 1650, kdy byla postavena vysoká pec v Polničce. Poprvé byla vyráběna litina (pláty, munice, hmoždíře a rendlíky). Produkce železa v této době stoupla až desetkrát.

1831

Kadovská železářská huť, založená v roce 1651, byla v provozu až do roku 1874. Kadovské železárny vyráběly užitkové i ozdobné předměty. Užitkové předměty sloužily především pro zemědělství, řemesla i stavebnictví (litinové potrubí, sloupy, litinové střešní tašky). Z ozdobných předmětů připomeňme zejména známé kadovské litinové kříže, dezertní talíře, ale i náramky, prsteny, náušnice aj. Mezi léty 1685 a 1699 se tu vyráběla i munice (dělostřelecké granáty a koule).

 

(obr.: huť kolem roku 1831, text: strány obce Kadov)

1838

Technologický rozvoj železářství. V roce 1831 se stal majitelem žďárského panství František Josef, kníže z Ditrichštejna. Došlo ke spojení polničského a raneckého provozu (1838), čímž se kníže stal jedním z největších producentů železa v českých zemích (cca 6 000 tun za rok), který zaměstnával kolem 2 500 lidí. V Polničce byla postavena válcovna, kde se ve velkém vyráběly plechy, tyčové železo, trubky pro vodovody a plynovody a především kolejnice. Dobré pověsti se těšila i stavební litina.

 

(obr.: válcovna železničních kolejnic Polnička, 1838)

1858

Počátek úpadku železářství. V roce 1858 vyhořela v Polničce válcovna a již nebyla obnovena. Nástup nových technologií a využití kamenného uhlí konkurencí znamenalo, že zdejší podniky nebyly schopny cenou výrobků konkurovat. Do začátku sedmdesátých let 19. století zanikly všechny železářské provozy v okolí (Polnička, Staré Ransko a Kadov).

 

(obr.: torzo huti ve Starém Ransku)

1880

Začátek rozmachu strojírenských podniků. Toho roku založil Josef Janáček ve Starém Ransku strojní zámečnictví. Od osmdesátých let se podnik postupně až do roku 1909 měnil v opravdovou továrnu. Ta dodávala slévačské zboží, stroje, jejich části a nástroje. K významným strojírenským podnikům patřila továrna na výrobu zemědělských strojů v Nových Dvorech, založena Františkem Josefem Markem. Ve Žďáře v Dolní ulici založil v roce 1895 Josef Pohanka, který zdědil zámečnictví po svém otci Janovi, větší strojírenský podnik. Ten vyráběl hospodářské stroje, čerpadla, obráběcí stroje a stavěl vodovody a železné konstrukce.

 

(obr.: podnik pana Josefa Pohanky na pozadí smutečního průvodu)

28. října 1918

Ustavení samostatného Československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, Zákon o zřízení samostatného státu československého. Poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem …“ Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup – později zvaní „Muži 28. října“.

 

(obr.: Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky, text: Wikipedia)

1920

Začátek velkovýroby železného zboží v továrně Jaro J. Rousek v Zámku ve Žďáře. V roce 1920 koupil Jaroslav Rousek bývalou sirkárnu a umístil sem výrobu železného zboží. Na konci třicátých let tu pracovalo již 180 zaměstnanců. Podnik vyráběl visací zámky, nábytkové zámky a kování, sporáky, kouřovody, kuchyňské, zednické a zahradnické nářadí. V roce 1931 byl sortiment rozšířen o rybářské náčiní. V roce 1935 vznikl ještě další úspěšný podnik – továrna na lisované zboží František Špilar. Po roce 1948 na úspěšnou činnost obou podniků navázal TOKOZ.

 

(obr.: pohled na továrnu pana Rouska, v pozadí je vidět kostel na Zelené hoře)

1949

Československá vláda rozhodla o založení podniku Žďárské strojírny a slévárny, který je dnes známý pod jménem ŽĎAS. Ještě v témže roce byla zahájena výstavba. Z Vídně byly převezeny části původní ocelové haly Böhler, zrekonstruované v rámci válečných reparací v roce 1942.

 

(obr.: výstavba podniku)

1951

Zahájení provozu Žďárských strojíren a sléváren. Dne 27. srpna 1951 byla symbolickým odlitím zvonu zahájena výroba ve Žďárských strojírnách a slévárnách. Od svého počátku do současnosti se výroba soustředí na tři hlavní odvětví: metalurgické komponenty, tvářecí stroje a zařízení pro válcovny.

 

(obr.: první tavba)

1956

Dokončen vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce.

1959

Dodána první spojitá sochorová válcovací trať do ruského Čerepovce.

 

(obr.: spojitá sochorová válcovací trať)

1963

Zahájena výroba v největší hale 5 umožňující montáž nejtěžších komponentů.

 

(obr.: montáž zařízení v hale 5)

1975

Zahájen provoz střední profilové tratě v Novokuzněcku s výkonem 1 milion tun za rok.

1979

Vyroben první postupový automat TP.

1981

Otevřena nejmodernější válcovna profilů v Československu v Nové Huti Ostrava.

1989

Ve slévárně odlita dvoumiliontá tuna oceli.

 

(obr.: odlévání oceli)

1991

Do provozu uvedena nejmodernější válcovna profilů v indickém Visakhapatnamu.

 

(obr.: mapa přibližného umístění, zdroj: Google)

1992

Privatizace a vznik akciové společnosti ŽĎAS.

 

(obr.: pohled na halu 5, provoz metalurgie)

1996

Získána certifikace systému jakosti ISO 9001.

1999

Do provozu uvedena technologie sekundární metalurgie VD/VOD/VC.

 

2008

Vyrobeny 100. hydraulické kontejnerové nůžky na šrot CNS 400 K.

 

2013

Zahájen provoz nového kovacího souboru s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8.

 

(obr.: nový kovací soubor při práci)

2018

Nárůst zakázek a expanze na nové trhy.

1. října 2018

Společně s Veletrhy Brno slavíme 60 let Mezinárodního strojírenského veletrhu. Pokud chcete vědět víc, přečtěte si krátký článek na našem webu ZDE.

28. října 2018

100. výročí vzniku republiky

 

2021

ŽĎAS oslaví 70. výročí zahájení provozu.